Biografie

Froon Akker is het pseudoniem van Koos Tiemersma (Franeker, 1952), die bekend werd als schrijver van een aantal Friestalige romans, waarvan zijn debuut ook in het Nederlands is verschenen. Nu legt hij zich toe op het schrijven van e-boeken, die hij zelf publiceert. Tegenwoordig woont hij in Drachten.

In 1992 was hij de oprichter van de groep SKIFT, een trio dat verder bestond uit Foppe Jacobi (bayan) en Bauke van der Heide (gitaar). Na een tweede prijs op het Friese liedjesfestival Liet te Leeuwarden en de eerste prijs op het Noord-Nederlands Liedjesfestival werd de cd Nije Hoed opgenomen. Ook maakte de groep naam tijdens een uitgebreide tournee met boerderijoptredens in en buiten Friesland onder de naam Boer-de-Chant.

Nadat in 1999 het doek voor de groep viel, besloot Koos Tiemersma zich toe te leggen op het schrijven. Om de mogelijkheden te verkennen stuurde hij in 1999 een verhaal in voor de Rely Jorritsmaprijs. Na een bemoedigende reactie van de jury schreef hij het verhaal Job – in alter, oftewel Job – een altaar. Dit verhaal werd in 2000 bekroond met de eerste prijs en vormde tevens de basis voor zijn succesvolle debuutroman De ljedder. Het eerste exemplaar werd mei 2002 aangeboden aan de Friese troubadour Roel Slofstra in het Landbouwmuseum te Veenklooster. De reacties op het boek waren overwegend erg positief. In 2004 werd het boek bekroond met de Rink van der Veldeprijs.

In 2004 verscheen een tweede roman (De mjitte), waarna in 2006 It liet fan de ibis en in 2007 het Friese boekenweekgeschenk Mind Games volgden. De publicatie van Mind Games ging vergezeld van een mini-cd met Ernst Langhout en Johan Keus, waarop een viertal liedjes van Lennon en McCartney in een Friese vertaling van de schrijver zijn opgenomen. In 2009 verscheen zijn roman Under wetter, door de Leeuwarder Courant uitgeroepen tot het beste Friese boek van dat jaar.

Onder het pseudoniem Froon Akker (afgeleid van de historische naam van zijn geboorteplaats) schakelde hij met de publicatie van Hoe blond je aap in 2010 over op het schrijven van e-boeken die hij via diverse sites, waaronder zijn eigen, aan de man brengt. In 2015 werd zijn in 2012 gepubliceerde roman Einum bekroond met de hoogste prijs van de Friese literatuur, de Gysbert Japicxprijs.

Foto auteur: Niels Westra voor Tresoar

Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei...