Bibliografie

Heech Tymo Sjoch Omheech

Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei te luilakjen op de bank dêr’t Tymo sa graach op sitte mei om te gamen. Dêrom wol Tymo dy nije flam fan syn mem sa gau mooglik ta de doar út wurkje.

Tagelyk wurdt it no echt tiid dat se in leukere freon fynt, tinkt er. Mar hoe moat er dat oanpakke? En dan komt der in nij jonkje by Tymo yn de groep. Dy’t in hiel spannende Heit Sûnder Frou hat, in echte keunster dy’t bylden sa grut as in reus makket. Soe dy net mei syn mem wolle? Al gau komt Tymo derachter dat it allegear net sa maklik is, hielendal as Bahar neist him te wenjen komt.

‘Heech Tymo, sjoch omheech’ is in boek foar lyts en grut, jong en âld, oer fleur en fertriet, it trochbrekken fan grinzen en ûntdekke wa’t je binne, skreaun mei humor en oant de ein ta spannend.

Ik bedoel maar!

Zestien verhalen die met toewijding worden beheerd door een gepensioneerde conducteur, dat is de verhalenbundel ‘Ik bedoel mar / Ik bedoel maar’ in een notendop.

Het zijn verhalen waarin mensen worden geconfronteerd met de verrassingen die het leven in petto heeft. Vaak lijken het maar kleine gebeurtenissen, zoals een busreis door de Pyreneeën over weggetjes die net zo smal zijn als de bus breed is. Of neem de jongeman die op weg naar zijn werk in een muziekcafé een filmpje maakt van twee shoppende dames en er vervolgens achter komt dat niets is wat het lijkt. Dat laatste gaat zeker op voor een bekende schrijver die onderweg naar een lezing in Buitenpost wordt gekidnapt.

De verhalen laten zien hoe het bestaan soms van toevalligheden aan elkaar hangt, waarbij het aan de personages in dit boek is een oplossing te vinden. De toon is licht gehouden, humor en ernst gaan hand in hand, zoals het in het ‘echte’ leven ook kan gaan. Er is nóg iets uit het ‘echte’ leven overgewaaid: dit boek kent een garantieregeling: niet goed, geld terug! Achter in het boek zijn de kleine lettertjes te vinden.

Ûnder wetter

Het is 2065. Fryslân wordt in het kader van een wereldwijd klimaatakkoord prijsgegeven aan het almaar stijgende water.

De oude koningin Amalia haalt in Leeuwarden de stoffelijke resten van haar voorouders uit de Grote Kerk, overal breken rellen uit. Voordat de dijken worden doorgestoken, wordt de bevolking afgevoerd naar Duitsland en Polen. Toch zijn er mensen die willen blijven. Er wordt een verzetsgroep gevormd om de Friese taal en identiteit veilig te stellen. Het dagboek van een van hen, Sil Posset, geeft een sfeervol en spannend verslag van de gebeurtenissen.

Enkele recensies:

Leeuwarder Courant: ‘Dizze knappe roman leveret in wichtige bydrage oan de diskusje oer identiteit en ymmigraasje.’

De Moanne: ‘Tiemersma hat op oangripende wize in sfear fan mankelikens, ferfal en ferlittenheid delsetten.’

De ladder

‘De ladder’ is het verhaal van de elfjarige Jacob Nauta op een Friese boerderij in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Op latere leeftijd overdenkt hij wat er in de oorlogsjaren eigenlijk gebeurd is.

Hij gaat op zoek naar de achtergrond van de mysterieuze Job Wassermann, een Duitse jood die destijds op de boerderij van zijn ouders was ondergedoken. Wat gebeurde er werkelijk in die donkere nacht, toen Jacob iets hoorde en op onderzoek uit ging? Wie werd er begraven op de begraafplaats achter het spoor? Het verhaal, geschreven in een poëtische en soms hilarische stijl, boeit van begin tot spannend slot. Het boek werd bekroond met de Rink van der Veldeprijs.

Enkele recensies:

Leeuwarder Courant: ‘Een getalenteerd schrijver.’
Friesch Dagblad: ‘Kopen dat boek!’
Juryrapport Rink van der Veldeprijs: ‘De ladder’ is een verrassend boek.’
World Literature Today: ‘The literary future of Friesland brightens with the publication of this fine accomplishment.’
8Weekly: 'Spannend!'
 

Einum (E-boek)

In het diepe zuiden van Canada kiest een vogeltje het luchtruim om via IJsland en de Schotse kusten te beginnen aan de oversteek naar Europa. Tegelijkertijd wordt er bij een woningstichting in het noorden van Nederland een brief opgesteld.

Balancerend op het snijvlak tussen land en zee ligt Einum, een nietig buurtschap temidden van zich eindeloos voortbordurende bouwlanden, met op de achtergrond een zich in snel tempo uitbreidend havengebied. In een achttiental miniaturen wordt het leven van de schaarse inwoners geschetst: een kunstenaar die op jacht is naar de overgang van licht naar donker, een dementerende vrouw, een meisje dat de liefde van haar leven ontdekt, een boer op zoek naar de meesteres die hij zijn hele leven heeft moeten missen, een tweeling op leeftijd die een door het rookverbod getroffen cafeetje nieuw leven probeert in te blazen.

Gaandeweg vloeien al die levens in elkaar over en dan is daar opeens die brief.
En valt er een vogeltje uit de lucht…

(Bekroond met de Gysbert Japicxprijs 2015)

Enkele recensies:

Literatuursite Jelle van der Meulen: ‘Froon Akker heeft door de uitgangspunten en de constructie van zijn nieuwe roman, gecombineerd met een gedreven schrijfstijl, een zeer boeiende roman afgeleverd.’
Literair blad Ensafh (nummer 75): ‘Aanvankelijk krijgt men de indruk dat het allemaal losse verhalen zijn over mensen die later wellicht bij elkaar komen. Al snel wordt duidelijk hoe de verhoudingen liggen en stromen de personages in elkaar over. Dan wordt duidelijk hoe kunstig dit boek is geconstrueerd.'

 

Het lied van de ibis (e-boek)

Obi Okere is een Nigeriaanse kunstenaar die op uitnodiging van galeriehoudster Anne Hartogh naar Nederland komt om hier op een scheepswerf te werken aan een grote tentoonstelling. Algauw sluit hij vriendschap met Eva Leijn, een meisje met het syndroom van Down dat in de buurt van de werf woont. Okeres aanwezigheid roept niet alleen instemming, maar ook weerstand op, al helemaal nadat Eva op mysterieuze wijze is verdronken.

Het lied van de ibis laat zich lezen als een spannende roman, maar ook als de kroniek van een stad aan het eind van de twintigste eeuw, waar haat en hoop, liefde en eigenbelang in elkaar verstrikt raken. Tegelijkertijd is het een lyrische vertelling over een kunstenaar die probeert te overleven in twee werelden. Wat speelde zich af in het zuiden van Nigeria, waar hij werd grootgebracht in een decor van oliewinning, bijgeloof en strijd om macht en geld?

Enkele recensies:

Leeuwarder Courant: ‘Dit is ongetwijfeld een belangrijke, actuele roman, die geen moment verveelt: een Friese stadskroniek, maar ook een somber beeld van het huidige West-Europa’
World Literature Today: ‘For Tiemersma in this novel emerges as an ambitious writer who is not content to repeat the formula for past success.’

 

De mjitte (e-boek)

Als ze veertig is duikt Mette Dou in haar jeugd. Moeiteloos roept ze het verleden op, een verleden in een kleurrijke arbeidersbuurt, waar ze werd grootgebracht door een alcoholistische pleegvader, een moeder die lid is van een plaatselijke sekte en met Boyen, haar halfbroer.

De fascinatie voor de fantasiewereld waarin Boyen zich ophield, sloeg om in afgunst en zorgde uiteindelijk voor een verwijdering tussen beide.
Na jaren zoekt Mette opnieuw contact met Boyen en ziet ze voor het eerst ook haar eigen rol onder ogen. Of heeft ze een andere bedoeling?
Een ding staat vast: in deze roman is niet alles wat het lijkt te zijn.

Tevens beschikbaar als luisterboek, verkrijgbaar via www.luisterrijk.nl of www.audiofrysk.nl

Een aap klimt uit de boom (2017)

Bobo de aap is ontsnapt uit de dierentuin om te gaan wonen in het bos waar hij ongewild getuige is van een vrijpartijtje. In een opwelling besluit hij zijn boom te verlaten, zich te ontfermen over de kleren om zich uit te dossen als mens. Even later wordt hij opgevangen door de afgekeurde leraar Norbert Schnabel, die hem in contact brengt met een nieuwe populistische beweging.

Dan gaat het snel. Met Donald Trump als lichtend voorbeeld duikt Bobo op in populaire praatprogramma's, richt hij vanuit de snackbar van Harrie Kroket een buurtwacht op, maakt hij kennis met enkele onverwachte kwaliteiten van Spooky, de lelijkste hond van het westelijk halfrond, bezwijkt hij voor de verleidingen van de liefde, om het uiteindelijk met zijn dubieuze uitspraken tot lijsttrekker van de Nieuwe Partij te schoppen.

‘Een aap klimt uit de boom’ is een moderne en met vaart en humor geschreven satire, maar ook een bijtend commentaar op een samenleving waarin onvrede de boventoon voert en de waan van de dag regeert.

Enkele recensies:

De Moanne: ‘Om echte satire kun je weliswaar lachen, maar je haalt er ook je ziel aan open. De humor van de satiricus bijt en strooit zout in wonden. Tiemersma doet dat ook, met veel gebruik van absurdisme en humor.’

Schrijverspunt: ‘Een heerlijk, vlot geschreven boek.’

 

 

Under wetter (2009)

Het is 2065, de machtsverhoudingen in de wereld zijn drastisch gewijzigd, waarbij Azië de boventoon voert. Friesland wordt prijsgegeven aan het stijgende zeewater als gevolg van een wereldwijd klimaatakkoord. Voordat de dijken worden doorstoken wordt de bevolking gedeporteerd naar Oost-Europa.

In Leeuwarden loopt nog een handjevol mensen rond dat de illusie te kunnen blijven in stand houdt om daarmee identiteit en taal te redden.
 

Mind games (2007)

De Friese bergbeklimmer Age Roda ondergaat een harttransplantatie. Tijdens de operatie treedt hij uit en ontmoet hij zijn donor Ron Ferry, met wie hij een wonderbaarlijke tocht maakt.

Tijdens die reis tussen leven en dood, waarop de ene werkelijkheid om de andere cirkelt, richt een goddelijke stem zich tot de hoofdpersoon met een verzoek dat niet zonder gevolgen kan blijven. Sinds de moord weigert John Lennon uit protest zijn hemelbed te verlaten en dat terwijl zijn aanwezigheid bij het hemelkoor dringend gewenst is. Zou Age Roda als erkend fan niet eens met de popheld kunnen praten? Maar Age Roda bedenkt een beter plan: hij probeert Lennon te bevrijden uit het dodenrijk. Zal zijn missie slagen of dwingt de mythe van Orpheus en Euridice waarop het verhaal is gebaseerd, hem zijn verlies te nemen?
 

It liet fan de ibis (2006)

Journalist Mat Festen doet een lugubere ontdekking als hij het lichaam van de 16-jarige Eva Leijn aantreft in het Kanaal dat door een Fries stadje stroomt. Daar de Nigeriaanse kunstenaar Obi Okere veel contact had met het mongoloïde meisje, wijst een deel van de bevolking hem aan als de vermoedelijke dader. Mat Festen gaat op onderzoek uit, hij twijfelt.

'It Liet Fan De Ibis' laat zich lezen als een spannende speurdersroman, maar ook als een kroniek over een stad aan het eind van de twintigste eeuw, waar haat en hoop, liefde en eigenbelang in elkaar verstrikt raken. Tegelijkertijd is dit een lyrische vertelling over een Afrikaanse kunstenaar. Wat gebeurde er in het zuiden van Nigeria, waar Obi opgroeide met op de achtergrond een decor van oliewinning, bijgeloof en de strijd om macht en geld?
 

De mjitte (2004)

Als ze veertig is duikt Mette Dou in haar jeugd. Moeiteloos roept ze het verleden op, een verleden in een kleurrijke arbeidersbuurt, war ze werd grootgebracht door een alcoholistische pleegvader, een moeder die lid is van een plaatselijke sekte en met Boyen, haar halfbroer.

De fascinatie voor de fantasiewereld waarin Boyen zich ophield, sloeg om in afgunst en zorgde uiteindelijk voor een verwijdering tussen beide.
Na jaren zoekt Mette opnieuw contact met Boyen en ziet ze voor het eerst ook haar eigen rol onder ogen. Of heeft ze een andere bedoeling?
Een ding staat vast: in deze roman is niet alles wat het lijkt te zijn.
 

De ljedder (2002) - De ladder (2007)

Er zijn dagen die een eigen plaats innemen op de kalender, dagen die zich niet laten verdringen, die een mensenleven lang worden meegesleept en die pas in het vergeetboek geraken als het tijd is voor de houten jas.
Op zaterdag 13 juni 1942 – het was vast op de middag, ik was thuis – kwam een onbekend persoon het grindpad opgelopen om nooit weer weg te gaan.
‘Goedemiddag jongeman, mag ik je vader even sjpreken?’

Zo maakt de joodse onderduiker Job Wassermann zijn entree op de boerderij van de familie Nauta. Jacob, de hoofdpersoon van het boek, verantwoordt zich op latere leeftijd voor wat toen gebeurde. Stap voor stap wordt in scherpe observaties duidelijk wat zich afspeelde op de boerderij. Met dit boek richt Jacob Nauta een monument op voor hen die hij liefhad in een verhaal dat, geschreven in een eigen stijl – poëtisch, diepzinnig en humoristisch – van begin tot eind boeit.

Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei...